شاهکار جدید در فدراسیون فوتبال؛تغییر نتیجه فوتسال بعد از 24 ساعت

شهردار خرم‌آباد: توسعه افزایش سازه های چند طبقه موجب توسعه فرهنگ شهرنشینی خواهد بود
کمیته فوتسال اعلام کرده تیم داوری بازی فرش آرا و مس سونگون 24 ساعت بعد بازی متوجه شده تصمیمش اشتباه بوده!

شهردار خرم‌آباد: توسعه افزایش سازه های چند طبقه موجب توسعه فرهنگ شهرنشینی خواهد بود