سقوط مصالح بر سر کارگر ساختمانی

شهردار انتخابى شورای شهر حتما امید را به تهران بر می گرداند
ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از سقوط مصالح روی یک کارگر افغان در خیابان ترکمنستان خبر داد.

شهردار انتخابى شورای شهر حتما امید را به تهران بر می گرداند