تصاویر | افتتاحیه «نفس» نرگس آبیار | سینمایی‌هایی که به تماشای فیلم نشستند

شهرداری پلدختر با ماشین های میوه فروش سیار بلندگو دار برخورد می‌کند
مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی نفس به نویسندگی و کارگردانی نرگس آبیار شب گذشته با حضور جمع کثیری از هنرمندان در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

شهرداری پلدختر با ماشین های میوه فروش سیار بلندگو دار برخورد می‌کند

دانلود بیتالک