آغاز عملیات اجرایی پروژه فولاد یزد یک در اشکذر میبد

شهرداری ارومیه، خانه والیبال و بانک سرمایه تهران را فتح کرد
عملیات اجرایی پروژه فولاد یزد یک توسط شرکت فولاد آلیاژی ایران در اشکذر میبد آغاز شد.

شهرداری ارومیه، خانه والیبال و بانک سرمایه تهران را فتح کرد