بهانه جدید اماراتی‌ها برای لغو بازی دوستانه ایران با مراکش

شهاب باران آسمان در اولین رویداد نجومی سال ۲۰۱۷
تسنیم نوشت:یک روزنامه مراکشی از زاویه‌ای تازه به موضوع لغو دیدار دوستانه ایران و مراکش پرداخته است.

شهاب باران آسمان در اولین رویداد نجومی سال ۲۰۱۷