حباب غول‌پیکر در فضا/عکس روز ناسا

شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد
این حباب کیهانی عظیم بر اثر بادهای پر سرعت یک ستاره‌ی داغ و پرجرم بوجود آمده است. این حباب شارپلس ۲-۳۰۸ نام دارد و در فاصله‌ ۵۲۰۰ سال نوری از زمین و صورت فلکی سگ بزرگ قرار گرفته است.

شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد