رئیس هیات مدیره استقلال استعفا کرد

شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شد
رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال از سمت خود استعفا کرد.

شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شد