فیلم | پسربچه افغان به آرزویش رسید | ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی

شما نظر دهید/ برنامه برتر صبحگاهی تلویزیون کدام است؟
مرتضی احمدی کودک شش ساله افغان در حین حضور تیم بارسلونا در کشور قطر با لیونل مسی فوتبالیست محبوبش ملاقات کرد.

شما نظر دهید/ برنامه برتر صبحگاهی تلویزیون کدام است؟