طرح گردشگری تفریحی اقامتی ستاره سیلوانا کلنگ زنی شد

شما نظر بدهید/ آیا ترامپ به کره شمالی حمله می‌کند؟
با حضور مقامات ارشد استانی، طرح گردشگری تفریحی اقامتی ستاره سیلوانا کلنگ زنی شد.

شما نظر بدهید/ آیا ترامپ به کره شمالی حمله می‌کند؟