چهار نکته درباره بازار سرمایه و یک نکته درباره ارز

شفاف‌ساری برانکو درباره شایعه پول گرفتنش از بعضی بازیکنان و سفیدی موهایش به خاطر طارمی!
* عباس آرگون

شفاف‌ساری برانکو درباره شایعه پول گرفتنش از بعضی بازیکنان و سفیدی موهایش به خاطر طارمی!