برف و باران شروع شد، از چهارشنبه، همه‌گیر می‌شود

شرکت دیاکوهمدان در قامت یار دوازدهم
ایسنا نوشت: مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از امروز به کشور، از حرکت این سامانه در روز چهارشنبه به سمت مناطق مرکزی، جنوبی، شرق و شمال شرق کشور خبر داد.

شرکت دیاکوهمدان در قامت یار دوازدهم