ماجرای تصادف زنجیره‌ای شب گذشته در اتوبان تهران-قم که زنجیره‌ای نبود!

شروع رویایی ایران در نیمه دوم همراه با مصدومیت کمک داور و بازیکن چین!
مهر نوشت: از ساعت ٢٤ دیشب در برخی سایت ها و فضای مجازی، خبری منتشر شد مبنی بر این که تصادفی زنجیره ای در محدوده پل حسن آباد آزادراه تهران-قم رخ داده است. این موضوع از سوی پلیس تکذیب شد.

شروع رویایی ایران در نیمه دوم همراه با مصدومیت کمک داور و بازیکن چین!