نامه مولاوردی به رهبر میانمار برای اقدام عملی فوری در پایان دادن به نسل کشی مسلمانان

شرط رونق کامل در اقتصاد
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در نامه ای به آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار خواستار پایان دادن به نسل کشی در آن کشور شد.

شرط رونق کامل در اقتصاد