ضیافت مشترک استاندار گیلان برای ملوان و سپیدرود به میزبانی کاروانسرای شاه عباسی

شخصیت مردم یک جامعه بر اساس تفکر معلمان شکل می گیرد
امروز اعضای تیم ملوان انزلی و سپیدرود رشت در ضیافت مشترک با استاندار گیلان به میزبانی کاروانسرای شاه عباسی رشت حضور داشتند.

شخصیت مردم یک جامعه بر اساس تفکر معلمان شکل می گیرد