فیلم | یادی از داود رشیدی در اولین سالروز تولد در نبودش

شجاع چه گفت که دیگر کی‌روش او را نمی‌خواهد؟
حرف از داود رشیدی است که فردا 25 تیرماه سالروز تولد هشتادوچهار سالگی‌اش جشن گرفته می‌شود، آن هم اولین جشن تولد بدون داود رشیدی؛ هنرمندی که درباره سالروز تولدش می‌گفت: «ناراحتم از اینکه یک سال از عمرم گذشته، اما خوشحالم سال جدیدی آغاز می‌شود. از این دوران طی شده راضی هستم هرچند می‌شد بهتر باشد.»

شجاع چه گفت که دیگر کی‌روش او را نمی‌خواهد؟