وزیر دفاع آمریکا به کره‌شمالی هشدار داد

شب نچندان خوب ایرانی‌ها در روسیه
بی‌بی‌سی نوشت: جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، به کره شمالی هشدار داد که مطابق قطعنامه‌های سازمان ملل و درخواست‌های کشورهای مختلف رفتار کند.

شب نچندان خوب ایرانی‌ها در روسیه