تصاویر | برج گنبد؛ مرتفع‌ترین برج تمام آجری جهان

شب بدون کمدی تلویزیون/ پخش مجموعه‌های طنز از فردا
برج گنبد؛ بنای تاریخی که متعلق به سده‌ چهارم هجری و دوران پادشاهی شمس‌المعالی، قابوس ابن وشمگیر از پادشاهان آل زیار است.

شب بدون کمدی تلویزیون/ پخش مجموعه‌های طنز از فردا