واریز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه

شبی با شعر و موسیقی / شه‌وه‌‌ ده‌نگ در پاوه به روی صحنه می‌رود
در راستای تحقق اهداف درآمدی دولت از طریق واگذاریها، مبلغ 2 هزار و 779 میلیارد ریال از سوی سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه واریز شد.

شبی با شعر و موسیقی / شه‌وه‌‌ ده‌نگ در پاوه به روی صحنه می‌رود