خطری که استقلال را تهدید می‌کند/ غیر از رحمتی، دو بازیکن دیگر هم محروم می‌شوند؟

شبکۀ 10 اسرائیل نام قاتل عرفات را افشا کرد
خطر محرومیت برای دو استقلالی دیگر به جز رحمتی وجود دارد.

شبکۀ 10 اسرائیل نام قاتل عرفات را افشا کرد