جنگ هسته‌ای ترامپ در راه است؟

شباهت خاک باستانی زمین با مریخ
«احتمال جنگ هسته ای با رویکردهای افراطی دولت ترامپ» موضوع کارتون امروز علی رومانی در روزنامه شرق بود.

شباهت خاک باستانی زمین با مریخ