شهرک صنعتی سفیدرود رشت به شبکه فیبر نوری مجهز شد

شایعات تلگرامی یک کارخانه را به مرز بحران کشاند
ایلنا نوشت: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از تجهیز شهرک صنعتی سفیدرود رشت به شبکه فیبرنوری خبر داد.

شایعات تلگرامی یک کارخانه را به مرز بحران کشاند