«گنجور مولانا» به روی صحنه می‌رود

شاگرد اول مبارزه با قاچاق
نمایش «گنجور مولانا» با موضوع عشق به خداوند و با اجرای کودکان در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می‌رود.

شاگرد اول مبارزه با قاچاق