فیلم | رضا قوچان‌نژاد و چالش تفنگ بادی در شهربازی

سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است
رضا قوچان‌نژاد به شهر بازی رفته تا با تفنگ بادی، هدف را نشانه بگیرد.

سی‌ان‌ان: کلینتون به تقویت آرای خود درایالت میشگان امیدوار است

دانلود تلگرام