مسئول سازمان بسیج زنان: باید رسانه‌های پرقدرت فرهنگی اردوی راهیان نور را پوشش دهند

سیچلو در کیش:والیبال ایران بزرگ است به دنبال نام‌های بزرگ هم می‌گردد
ایسنا نوشت: مینو اصلانی، مسئول سازمان بسیج زنان، حضور رسانه‌ها در اردوهای راهیان نور را دارای اهمیت بسیار دانست.

سیچلو در کیش:والیبال ایران بزرگ است به دنبال نام‌های بزرگ هم می‌گردد