تصاویر | کشف معبر زیرزمینی مسقف در مسجد امام اصفهان

سینما در سال ۲۰۱۷ / بازگشت نام‌های آشنا
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از کشف یک معبر متعلق به دوران صفوی در هنگام مرمت شبستان زمستانی مسجد امام خمینی (ره) خبر داد.

سینما در سال ۲۰۱۷ / بازگشت نام‌های آشنا