آخرین وضعیت طرح مجازات جایگزینی اعدام مجرمان مواد مخدر/ یک نماینده مجلس: خواستار کاهش اعدام‌ها هستیم

سیما تیر انداز و سام قریبیان در یک نمایش جدید
ایلنا نوشت: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکیدبر اینکه می‌خواهیم اعدام‌ها کاهش یابد، گفت: به دنبال توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با پرونده‌های سبک هستیم.

سیما تیر انداز و سام قریبیان در یک نمایش جدید