ابراز شرمندگی باران کوثری از مردم خوزستان/ عکس

سیل‌ها به جنگ گرد و خاک خوزستان می‌روند/ نتایج بازدید هوایی وزیر نیرو از کانون‌های ریزگرد
باران کوثری از بی‌اعتنایی مسئولین به مشکل مردم خوزستان انتقاد کرد.

سیل‌ها به جنگ گرد و خاک خوزستان می‌روند/ نتایج بازدید هوایی وزیر نیرو از کانون‌های ریزگرد