دلیل اختلاف تعداد متهمان پرونده املاک نجومی/ اژه ای: نمی‌دانم متهمان جدید خود را معرفی کردند یا نه

سید حمید طهایی: ما میتوانیم اگر بخواهیم
سخنگوی دستگاه قضا امروز در دانشگاه تهران درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان املاک نجومی واگذار شده از سوی شهرداری توضیح داد.

سید حمید طهایی: ما میتوانیم اگر بخواهیم