پایان مراحل فنی «فیلشاه» پس از ۱۵ ماه/ اثری از سازندگان «شاهزاده روم»

سیدعلی خمینی چگونه امام را غافلگیر می‌کرد؟
مراحل فنی تولید جدیدترین انیمیشن سینمایی هادی محمدیان به پایان رسید.

سیدعلی خمینی چگونه امام را غافلگیر می‌کرد؟