اظهارات معاون ظریف بعداز دیدار با رئیس مجلس لبنان

سیدحسن نصرالله درباره تحولات حلب سخنرانی کرد
ایرنا نوشت: حسین جابری انصاری تاکید کرد: بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و تروریسم امکان حل بحران جاری در منطقه وجود ندارد و بدون راه حل سیاسی مبتنی بر گفت وگو و توافق بین اصحاب وطن واحد پایان دادن به درگیری ها و رویاروئی های موجود هم امکان ندارد.

سیدحسن نصرالله درباره تحولات حلب سخنرانی کرد