دختر پورحیدری از راه دور در مراسم پدرش شرکت کرد

سیدحسن خمینی:رحماء بینهم باشیم تا بتوان اشداء علی الکفار هم باشیم/بایدبه حال جهان اسلام خون گریه کرد
ورزش سه نوشت:دختر مرحوم پورحیدری با تماس ویدئویی صاحب عزایی از راه دور برای مراسم پدر بود.

سیدحسن خمینی:رحماء بینهم باشیم تا بتوان اشداء علی الکفار هم باشیم/بایدبه حال جهان اسلام خون گریه کرد