روسیه قطعنامه تازه‌ای برای حلب پیشنهاد کرد

سیدجلال حسینی: آقایان خواهش می‌کنم دست از سر پرسپولیس بردارید
بی‌بی‌سی نوشت: روسیه گفته است که پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره خروج غیرنظامیان از شرق حلب نمی‌پذیرد.

سیدجلال حسینی: آقایان خواهش می‌کنم دست از سر پرسپولیس بردارید