قتل در مرکز نگهداری بیماران روانی دامغان

سیامند رحمان نامزد بهترین ورزشکار مرد معلول در سال ۲۰۱۷ شد
ایسنا نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از وقوع یک درگیری منجر به قتل در مرکز نگهداری بیماران روانی در دامغان خبر داد و گفت: قاتل در محل وقوع جرم دستگیر شد.

سیامند رحمان نامزد بهترین ورزشکار مرد معلول در سال ۲۰۱۷ شد