مسیر توسعه ایلام، از گردشگری می‌گذرد

سکونت ۲۰۰هزار حاشیه‌نشین در شیراز
استان ایلام یکی از بکرترین مناطق گردشگری در ایران است که هر گردشگر تازه واردی را به شگفتی وا می دارد .

سکونت ۲۰۰هزار حاشیه‌نشین در شیراز