یوونتوس ۳-۰ بارسلونا / بیانکونری بیرحم دوباره بارسا را از جام دور کرد

سکوت طارمی شکست
تیم یوونتوس موفق به پیروزی ۳-۰ مقابل بارسلونا شد.

سکوت طارمی شکست