چند تصویر از آتش‌سوزی ورزشگاه آزادی

سپاه کاخ مروارید کرج را واگذار می‌کند؟
مدیر مجموعه ورزشی آزادی گفت: در آتش‌سوزی امروز شمال شرق مجموعه ورزشی آزادی به درختان آسیبی نرسید.

سپاه کاخ مروارید کرج را واگذار می‌کند؟