فیلم | توکلی: نباید کسی از بیان خوبی‌های هاشمی خجالت بکشد | سیخ و زخم زبان نزنیم

سپاه پاسداران درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت
احمد توکلی در ویژه برنامه شبکه یک به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: نباید کسی از بیان خوبی‌های آقای هاشمی خجالت بکشد.

سپاه پاسداران درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت