رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به سمن‌ها مثبت است/ لزوم تغییر نگرش برخی مدیران

سومین نشست شعر و داستان در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد
مدیرعامل موسسه فرهنگی، رسانه‌ای افق گفت: در سه سال گذشته شاهد تغییر فضا و روند مثبتی در خصوص توجه به سازمان های مردم نهاد بوده ایم.

سومین نشست شعر و داستان در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد