جنگ استقلال و سپاهان بر سر جپاروف ادامه دارد

«سوفی و دیوانه» پروانه نمایش گرفت
باشگاه‌های استقلال و سپاهان همچنان برای به خدمت گرفتن جپاروف در فصل آینده، با یکدیگر می‌جنگند.

«سوفی و دیوانه» پروانه نمایش گرفت