رتبه ۴ علوم انسانی کنکو ۹۶؛ حرف که می‌زنم مردم فکر می‌کنند توهم دارم!

سوال مردم از بانک‌ها برای تعیین تکلیف سپرده‌های کوتاه مدت
برنده رتبه ۴ از منطقه ۲ کشور در رشته علوم انسانی می‌گوید برای تقویت صلح تلاش خواهد کرد رشته حقوق بین الملل بخواند و کار بزرگی که برقراری صلح است را انجام بدهد.

سوال مردم از بانک‌ها برای تعیین تکلیف سپرده‌های کوتاه مدت