«رویای بی‌تکرار» علی زندوکیلی در آخر آذر

سوال فرزند شهید مدافع حرم از رهبرانقلاب: اگر امام خمینی بود، شما ازش چی می‌خواستین؟
دومین آلبوم علی زند‌وکیلی، آخر آذر منتشر می‌شود.

سوال فرزند شهید مدافع حرم از رهبرانقلاب: اگر امام خمینی بود، شما ازش چی می‌خواستین؟