عکس | ابراز همدردی عروس و داماد با شهدای آتش‌نشان پلاسکو

سه کشته در آتش سوزی اتاقک نگهبانی در سبزوار
در تصویر زیر حرکت زیبای یک عروس و داماد را برای همدردی با شهدای آتش‌نشان پلاسکو مشاهده می‌کنید.

سه کشته در آتش سوزی اتاقک نگهبانی در سبزوار