استقلال خوزستان بدون سرمربی بازی کرد/اولین گل نانگ برای آبی‌ها

سه باند سارق احشام در پلدخترمتلاشی شد
مهر نوشت: استقلال خوزستان در روزی که بدون سرمربی بازی می کرد، در برابر سپاهان اصفهان تن به تساوی یک بر یک داد.

سه باند سارق احشام در پلدخترمتلاشی شد