نظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره جبهه پایداری

سه‌شنبه‌های هندبالی، فرصتی برای دیده شدن
ایلنا نوشت: سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: برای جبهه پایداری احترام قائل هستیم و مذاکراتی در گذشته داشته و اکنون هم این مذاکرات به صورت جدی در جریان است . فکر می‌کنیم که این مذاکرات به نتیجه مطلوب خواهد رسید و آنها از دلسوزان نظام می‌دانیم.

سه‌شنبه‌های هندبالی، فرصتی برای دیده شدن