قتل زن توسط شوهرش،پایان زندگی پرمشاجره/قاتل:همسرم همیشه می خواست با دوستانش بیرون باشد

سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چقدر است ؟
روزنامه ایران نوشت:تازه داماد که همسر جوانش را در اتاق خواب خفه کرده و پا به فرار گذاشته بود با گذشت هشت ماه از جنایت، سرانجام توسط مأموران پلیس آگاهی به دام افتاد.

سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چقدر است ؟