تلاش آمریکا برای افزایش تولید نفت/بهبود قیمت نفت در بازار جهانی

سهم مارسلو در برد بارسلونا
پس از یک هفته بازار نفت توانست با روندی افزایشی، افت قیمت گذشته را جبران کند.

سهم مارسلو در برد بارسلونا