زمان تشییع پیکر کارگردان تازه‌درگذشته هنوز مشخص نیست

سهمیه تولید نفت ایران چقدر است؟
مهر نوشت: محمد زرین دست سینماگر فقید در قطعه نام آوران بهشت زهرا دفن می شود ولی هنوز زمان قطعی تشییع مشخص نشده است.

سهمیه تولید نفت ایران چقدر است؟