دیوید ویکروم به پدیده پیوست

سهراب بختیاری‌زاده پس از قبول هدایت صبا: برگشتم خانه و از این اتفاق خوشحالم
بازیکن سابق تیم فوتبال نفت تهران به تیم پدیده خراسان پیوست.

سهراب بختیاری‌زاده پس از قبول هدایت صبا: برگشتم خانه و از این اتفاق خوشحالم