فیلم | روایتی ناگوار از حمله اتمی آمریکا به ژاپن

سنگاپور امن‌ترین کشور دنیا/ ایران،‌ امریکا و بریتانیا در یک رده
اثرات فاجعه بار حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناکازاکی درآگوست سال1945که بیش از 220 هزار کشته برجای گذاشت، هنوز بردل و جان مردم ژاپن ماندگار است.

سنگاپور امن‌ترین کشور دنیا/ ایران،‌ امریکا و بریتانیا در یک رده