جواهراتی هنری با هویت ایرانی

سند سیاست دفاعی آمریکا در وبسایت کاخ سفید منتشر شد
امیرحسین دلبری که جامعه هنری او را با جواهرات هنری می شناسند، با مجسمه‌هایی فیگوراتیو و البته جواهرات هنری معاصرتری به گالری ثالث می‌آید.

سند سیاست دفاعی آمریکا در وبسایت کاخ سفید منتشر شد